Bijen juli 2018

Bijen juli 2018

In mei hebben we u voor het laatst op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen rondom ons bijenvolk.
Ondertussen is het alweer juli en is er weer het één en ander te vertellen.

 

Juni:

Vorige maand is er tijdens de maandelijkse controle van de imker geconstateerd dat het volk niet genoeg in aantal is gegroeid als gehoopt.
Onduidelijk was of dit aan de koningin lag of aan de hoeveelheid aanwezige bijen.

De imker heeft schone, uitgebouwde ramen ingebracht en gelijk gezorgd voor een bak voer. Om een poging te ondernemen de groei van het volk te bevorderen is er ook gekozen om wat extra bijen toe te voegen. Er is gekozen om ongeveer 1000 bijen bij te voegen in de hoop dat ze hierdoor meer gaan vliegen. Op het moment van bijplaatsing zaten de bijen nog voornamelijk om de koningin, wat niet meer nodig was.

 

Een maand later blijkt dat het volk inderdaad de impuls heeft gekregen die het nodig had. De koningin is goed aan de leg en als dit zich zo voortzet kan bij de volgende controle de kast verhoogd worden.
Wel zijn er twijfels of de bijenkast wel op de meest efficiente plek staat in het bos. Er is twijfel of de kast wel genoeg zonne-uren krijgt.

 

Juli:

Er is besloten om de kast te verplaatsen naar een plek minder diep in het bos. De komende tijd gaan we kijken of de kast op deze plek wel vodoende zonne-uren krijgt. Dit houden we nauwgezet in de gaten.

De kast is na de verplaatsing ook vergroot. Aan de activiteit is ook goed te zien dat het volk enorm gegroeid is. 

Het weer en de verhuizing blijkt het dak aangetast te hebben. Daarom is besloten om bij de volgende controle het dak tijdelijk te vervangen zodat het dak gerepareerd kan worden.

 

 

 

 

zoeken

nieuwsbrief

schrijf u in voor onze aanbiedingen!