Roofvogels teambuilding

Een spannend spel met roofvogels, speciaal opgezet voor de zakelijke markt en niet te verwarren met een "gewone" roofvogelworkshop. Tijdens het programma "Teambuilding met Roofvogels" komen de onderdelen communicatie, samenwerken, leiding geven, vertrouwen en inschattingsvermogen aan de orde.


Geen gewone workshop met roofvogels

Het programma begint met een introductie door professionele valkeniers, waarbij een aantal veiligheidsaspecten aan bod komen. Hierbij wordt al direct duidelijk dat dit geen gewone workshop met roofvogels is! Vervolgens kiest iedereen een vogel uit die bij hem of haar past en houdt deze op de hand. Het verschil tussen mensen wordt hierbij duidelijk: waarom kiest de een voor een grote, gevaarlijk uitziende arend en kiest de ander voor een lieflijk sneeuwuiltje? Komen de karakters van de vogels overeen met het uiterlijk?  Na deze boeiende kennismaking met zowel de valkeniers als de vogels, begint het spel welke bestaat uit twee onderdelen:

Communicatie & Samenwerking

In verschillende groepen wordt de deelnemers de beginselen van het valkenieren bijgebracht. Nadat een ieder zijn eigen vogel toebedeeld heeft gekregen en er twee of meerdere groepen zijn gevormd, wordt per groep een communicator gekozen. De valkenier geeft de communicator instructie als hoe een vogel te vliegen, hoe de valkeniersknoop te maken, hoe de vogel op de arm moet worden gehouden en hoe de mensen opgesteld worden. De communicator legt vervolgens zijn of haar groep uit hoe te handelen. Afhankelijk van de wijze van communiceren en samenwerken zullen de deelnemers vervolgens meer of minder succesvol de roofvogels naar elkaar toe laten vliegen.


Leiderschap & communicatie

De groep wordt wederom in twee of meer kleinere groepen verdeeld. Per groep wordt een leider aangewezen. Deze leider creëert zijn eigen bos d.m.v. het opstellen van zijn of haar groepsleden. Vervolgens laat de leider de roofvogel door het bos van mensen vliegen, dus rakelings langs de mensen heen. Hierbij wordt duidelijk op welke wijze in het eerste gedeelte is gecommuniceerd.

Vertrouwen en grenzen verleggen

Daarnaast wordt duidelijk hoeveel vertrouwen de deelnemers in hun leider hebben. Staan de deelnemers het toe dat een roofvogel tussen hun benen door vliegt of kiezen ze voor veiligheid? Gaan ze met de massa mee of blijven ze autonoom in hun gedrag? Hoe overtuigend is de leider? Lukt het de leider om eventele weerstand bij mensen weg te nemen? Vertrouwen de mensen op hun leider wanneer een roofvogel rakelings over hun hoofd vliegt? Er kunnen meerdere mensen aan bod komen om als leider te fungeren en het bos kan in vele variaties opgesteld worden. Het spel nodigt uit om, op een speelse manier, persoonlijke grenzen te verleggen.

Teambuilding met minimaal 10 roofvogels

Deze teambuilding wordt uitgevoerd door een team valkeniers met behulp van minimaal 10 à 12 verschillende roofvogels. Hierdoor garanderen wij dat alle deelnemers ruim voldoende tijd krijgen om met de vogels te werken. 

Tijdsduur:  ca. 1½ uur tot 2 uur 

Prijs: vanaf € 20,00 per persoon
(de genoemde vanafprijs geldt bij 50 personen)